kombi i kamionski prevoz carinske robe

Kombi prevoz carinske robe

Kombi prevoz carinske robe je usluga namenjena svim pravnim i fizičkim licima, preduzetnicima u postupku uvoza ili izvoza svih vrsta roba koju pružamo u saradnji sa poslovnim partnerom Alfa Prime doo specijalizovanim za poslove špedicije i carinjenja sa sedištem u Luci Beograd. Takođe, ukoliko uvoznik ili izvoznik već ima završenu špediciju u carinskom postupku i potreban je samo kombi prevoz robe možemo dogovoriti vreme obavljanja usluge.

Kombi prevoz carinske robe u javno carinsko skladište

kombi prevoz carinske robe u javno carinsko skladište, prevoz robe i sređivanje dokumentacijeKombi prevoz carinske robe u javno carinsko skladište odnosno magacin koji ima dozvolu carinskih organa za smeštaj robe obavljamo prema potrebi i zahtevu klijenta. Na raspolaganju je kombi i kamionski prevoz robe sa iskusnim vozačima u poslovima prevoza carinske robe. Ovo je bitno ne samo zbog sigurnosti već i zbog poznavanja lokacija carinskih skladišta radi brzog i pouzdanog prevoza. Takođe, u carinskom postupku prilikom pripreme dokumentacije potrebno je dostaviti registarski broj teretnog vozila i lične podatke vozača koji se ne mogu menjati naknadno odnosno to menjanje iziskuje dodatno vreme i troškove.

Prednosti naše usluge kombi prevoz carinske robe

  • profesionalni vozači koji poznaju carinsku proceduru,
  • kombi vozila maksi dimenzije tovarnog prostora,
  • manji i veći kamioni sa tovarnom rampom u slučajevima gabaritne robe,
  • povoljna usluga prevoza po sistemu sve na jednom mestu.

Transport robe iz konsolidacionih centara

Transport robe između konsolidacionih centara za dalju obradu ili skladištenje do okončanja carinskog postupka. Takođe, pružamo uslugu prevoza do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu odnosno kargo centra prilikom prijema i otprema robe a po potrebi i carinsku propratnicu od aerodroma Beograd do bilo koje carinske ispostave u Srbiji.