odnošenje i odvoženje nepotrebih stvari, selidbe, kombi prevoz

Odnošenje nepotrebnih stvari

Odnošenje nepotrebnih stvari za Beograd sa i bez radnika je usluga koju pružamo bez obzira da li je u pitanju selidba na novu lokaciju ili posle spremanja prostora u kome živite, recimo izvođenja građevinskih radova, se pojave stvari koje vam više nisu potrebne. Stvari koje su neupotrebljive odvozimo na najbližu gradsku deponiju dok upotrebljive stvari možete nekom kome mogu biti od koristi pokloniti ili ostaviti nama da to uradimo.

Kombi i kamion za odvoženje nepotrebnih stvari

odnošenje nepotrebnih stvari, selidbe, kombi prevozOdvoženje nepotrebnih stvari vršimo kombi vozilom ili kamionom sa i bez radnika prema potrebi. Takođe, ova usluga se odnosi i na sva pravna lica i preduzetnike kod preuređivanja prostora u kome obavljaju delatnost ili ako se prilikom peseljenja pojavi višak stvari koje vam ne trebaju a želite da oslobodite prostor za drugu namenu. Možete kombinovati ovu uslugu sa iznajmljivanjem kombija ili kamiona ako imate sopstvene radnike za utovar i istovar i time smanjiti troškove.